Účetnictví

Každé podnikání vyžaduje určitou sumu speciálních znalostí. Nabízíme Vám možnost plně se věnovat vlastnímu oboru a oblast účetnictví a daní přenechat školeným profesionálům. Jako klient získáte metodicky vedené účetnictví, řádně a včas vypracované podklady pro odvod daní, optimalizaci nákladů, finanční poradenství a především dostatek prostoru pro vlastní podnikání.

V oblasti účetnictví poskytujeme služby v následujících oblastech.

Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví (dříve "podvojné účetnictví")
 • vedení daňové evidence (dříve "jednoduché účetnictví")

Účtování o DPH

 • vedení evidencí pro účely zákona o DPH
 • zpracování přiznání k DPH pro měsíční i čtvrtletní plátce
 • zpracování souhrnného hlášení k DPH
 • pomoc při zavádění EET

Účtování o mzdách

 • zpracování personálních a mzdových agend a to včetně komunikace s úřady
 • zpracování přehledů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění

Zpracování daňových přiznání

 • daň z přidané hodnoty (DPH)
 • daň z příjmů právnických osob – včetně účetní závěrky a příloh
 • daň z příjmů fyzických osob – včetně všech příloh a přehledů
 • silniční daň
 • daň z nemovistosti
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • srážková daň

Poradenství

 • optimalizace daňové povinnosti
 • metodická i praktická pomoc při vytváření podnikatelských záměrů
 • výpočty ukazatelů rentability - vložených prostředků, vlastního kapitálu, tržeb a nákladů
 • rozbory pohledávek, závazků a toku hotovosti (cash-flow)
 • rozbor zásob – obrátkovost, optimálizace velikosti zásob
 • výkazy a informace pro banky